Paletový vozík, paletové vozíky

Posted by

Paletový vozík

Průběh pracovního procesu je vždy ovlivňován nejen charakterem jednotlivých pracovníků, ale především vhodnou volbou pracovních nástrojů. Paletový vozík je nezbytnou pomůckou pro manipulaci a transport předmětů ve skladovacích prostorách.

Paletové vozíky

Specialisté na prodej manipulační techniky poskytnou zájemcům kvalitní poradenství, jaké typy z oblasti paletové vozíky zvolit. Vše se odvíjí od nároků, které vyplývají z prostor, v nichž bude paletový vozík pracovat. Pokud se jedná o náročnější provozy, je vhodné zvolit polyuretanová kola, která nejvíce odolávají opotřebení. I pryžová kola a nylonová kola však hravě zvládnou nerovnosti terénu a nezvyšují svou aktivitou nijak vehementně hlučnost prostředí. Volba záleží také na potřebě délky vidlic – ty mohou dosahovat různé délky. Prodejce může nabídnout také speciální typ, který dokáže pohybovat vidlicemi ve čtyřech směrech a je vybaven funkcí rychlozdviž.

Kvalitní produkt

Paletové vozíky nemohou chybět v provozovnách, v nichž jsou vyžadovány manipulace a transportování zátěžových nákladů, na něž lidský faktor nestačí.