Zachycujte vodu chytře

Posted by

Pořízení plastové na domovní splašky je ideální pro obytné objekty, které nemají možnost napojení se na veřejnou kanalizaci. Plastová jímka je vlastně vodotěsná nádrž různé velikosti a tvaru.

Výhody plastové spočívají v jednoduchosti montáže, neomezenou životností, možností propojení více nádrží, spolehlivosti v těsnosti a bez nutnosti údržby. Jímky musí být bezodtokové, nesmí unikat žádné splašky, nevýhoda spočívá pouze v tom, že si musíte zajistit odvoz splašků fekálním vozem do nejbližší čistírny odpadních vod.

Plastové Jímky naleznou využití především ke skladování odpadních a splaškových vod. Vyráběné a námi dodané plastové jímky jsou technologicky vysoce kvalitní, vodotěsné, mechanicky odolné, nekorodují a mají dlouhou životnost, na to všechno dostanete osvědčení.